Produk & Servis Kami

Sistem Penguatkuasaan

Sistem Penguatkuasaan yang Syarikat bekalkan kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) untuk kegunaan Anggota-Anggota Penguatkuasa telah berjaya meningkatkan kadar pengeluaran kompaun secara efisien. Kini, Anggota-anggota  Penguatkuasa yang menggunakan Sistem Penguatkuasaan oleh syarikat telah berjaya merekodkan jumlah pengeluaran kompaun tertinggi di Malaysia.

Ingin Mengetahui Lebih Lanjut?