Produk & Servis Kami

Data Analytic Backend

Segala data-data yang kami perolehi telah dikumpul menerusi pelbagai kaedah antaranya ialah melalui imbasan kamera, rekod penggunaan orang awam, Analisa corak sikap pengguna (user behaviour pattern) dan pemantauan secara manual untuk menyelaraskan operasi pengumpulan data pengguna di seluruh kawasan operasi. Pengumpulan data-data ini membantu melancarkan operasi sistem dalam masa yang membantu meningkatkan kemudahab pengguna. Kepelbagaian kaedah ini telah membentuk satu ekosistem pengurusan trafik yang konsisten dan bersistematik.

  • Real-Time Data Analytic
  • Meningkatkan Effisiensi Operasi
  • Pemantauan setempat
  • Operasi berpusat
  • Sistem bertintegrasi

Ingin Mengetahui Lebih Lanjut?